Attefallshus som komplement till ditt radhus

attefallshus radhus

Visste du att om du äger ett radhus kan du bygga ett attefallshus som ett komplement till ditt hus utan bygglov i Sverige? Det stämmer! Att bygga ett attefallshus ger möjligheten att utöka ditt bostadsutrymme eller skapa extra förvaring, ett gästhus, växthus eller garage. Det finns dock regler och krav du måste följa, såsom att meddela byggnadsnämnden och skaffa ett startbesked innan du kan påbörja bygget.

Storleken på ett attefallshus

Ett attefallshus kan vara en perfekt lösning när du behöver extra utrymme nära ditt bostadshus. Men hur stort får egentligen ett attefallshus vara? Här får du svar på frågan om attefallshusets storlek och dess användningsmöjligheter.

Ett attefallshus får uppföras nära bostadshuset och har en maxhöjd från mark till taknock på 4,0 meter. Det ger dig möjligheten att bygga en kompakt och attraktiv byggnad som kan fungera både som en självständig bostad eller som en komplementbyggnad. Genom att placera ett attefallshus nära ditt bostadshus kan du skapa extra utrymme för till exempel gäster, arbetsrum eller förvaring.

Det är också möjligt att ha flera attefallshus på samma tomt, men det finns en begränsning när det gäller den totala ytan. Summan av ytan på alla attefallshus på tomten får inte vara större än 30,0 m2. Detta innebär att du kan anpassa storleken på ditt attefallshus efter dina behov och önskemål, så länge du håller dig inom den totala ytan.

Och vad händer om du vill placera ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter? I så fall behöver du ha grannarnas medgivande. Det är viktigt att ta hänsyn till grannarna och deras intressen när du planerar att bygga ditt attefallshus.

För att ge en tydligare bild av storlekarna på attefallshus och dess användningsmöjligheter, kan vi illustrera det i tabellform:

Storlek Självständig bostad Komplementbyggnad
Mindre än 10,0 m2 Ja Ja
10,0 – 20,0 m2 Ja Ja
20,0 – 30,0 m2 Ja Ja

Som du kan se i tabellen ovan kan ett attefallshus användas som en självständig bostad oavsett storlek. Det kan också fungera som en komplementbyggnad, vilket ger dig möjligheten att skapa extra rum för olika ändamål.

Att bygga ett attefallshus ger dig flexibilitet och valmöjligheter när det gäller storlek och användning. Du kan skapa ett utrymme som passar dina behov och samtidigt hålla dig inom gällande regler och bestämmelser.

Vad kan ett attefallshus användas till

Ett attefallshus kan användas till en mängd olika ändamål beroende på dina behov och preferenser. Här är några vanliga användningsområden:

 • Inredning som en självständig bostad för permanentboende eller fritidsboende
 • Komplementbyggnad till ditt befintliga hem
 • Förråd för att lagra verktyg, trädgårdsredskap eller andra saker
 • Garage för att skydda din bil eller motorcykel
 • Gäststuga för att ge dina gäster en bekväm och privat plats att bo
 • Bastu för att koppla av och njuta av en traditionell svensk bastuupplevelse
 • Båthus för att förvara och underhålla din båt
 • Växthus för att odla egna grönsaker, blommor eller örter

Det är viktigt att notera att olika användningsområden kan ha olika krav och regler som måste följas enligt Boverkets byggregler. Kontrollera alltid de specifika bestämmelserna och göra rätt anmälan eller ansökan till din kommun innan du påbörjar byggandet.

För att ge dig en bättre översikt över de olika användningsområdena kan du se följande tabell:

Användningsområde Krav och regler
Självständig bostad Måste uppfylla kraven för permanentboende eller fritidsboende enligt Boverkets byggregler
Komplementbyggnad Måste vara funktionellt och estetiskt integrerat med ditt befintliga hem enligt Boverkets byggregler
Förråd Inga specifika krav, men tänk på att det kan vara bra med ventilation och säker förvaring
Garage Måste vara utformat för att rymma din bil eller motorcykel och uppfylla säkerhetskraven för fordonshantering
Gäststuga Måste erbjuda tillräcklig komfort och integritet för dina gäster enligt Boverkets byggregler
Bastu Måste ha rätt ventilation, värmeisolering och brandsäkerhet enligt Boverkets byggregler
Båthus Måste vara anpassat för att skydda och underhålla din båt enligt Boverkets byggregler
Växthus Måste ha rätt ventilation, belysning och dränering för odling av växter enligt Boverkets byggregler

Som du kan se finns det många möjligheter när det gäller användningsområden för attefallshus. Det är viktigt att välja ett som passar dina behov och att följa de gällande bestämmelserna för att säkerställa en korrekt och laglig konstruktion.

Byggregler och tillstånd för attefallshus

För att kunna uppföra ett attefallshus behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Byggnadsnämnden kommer sedan att granska ditt ärende och utfärda ett startbesked, vilket innebär att du får grönt ljus att påbörja byggandet av ditt attefallshus.

Ett viktigt faktum att notera är att det inte krävs ett bygglov för attefallshus, men det finns ändå regler och krav som måste följas för att bygget ska vara lagligt och säkert. Beroende på var ditt attefallshus ska placeras kan det finnas ytterligare restriktioner och regler att ta hänsyn till.

I områden som omfattas av strandskydd krävs till exempel ett speciellt tillstånd enligt miljöbalken för att få bygga ett attefallshus. Strandskyddet syftar till att skydda och bevara kustområden av värdefull natur och det är därför viktigt att ta reda på om ditt område omfattas av strandskydd innan du påbörjar byggnationen.

Vidare kan det finnas speciella regler att följa om ditt attefallshus ska placeras i närheten av vägar eller järnvägar. Dessa regler kan variera beroende på var i landet du befinner dig, så det är viktigt att undersöka vilka specifika regler som gäller i din kommun.

Om det finns en detaljplan som omfattar utökad lovplikt för attefallshus i ditt område får du inte uppföra ett attefallshus utan ett bygglov. Det är därför klokt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få mer information om de regler och tillstånd som gäller i ditt specifika fall.

För att sammanfatta, för att bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Det krävs inte ett bygglov, men det finns regler och krav som måste uppfyllas. I områden med strandskydd eller i närheten av vägar och järnvägar finns det ytterligare regler att ta hänsyn till. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få mer information om de specifika reglerna i ditt område.

Avgifter och böter för byggande av attefallshus

avgifter för attefallshus

När du bygger ett attefallshus är det viktigt att vara medveten om de avgifter som kan uppstå och de böter som kan utfärdas om reglerna inte följs. Byggnadsnämnden tar ut olika avgifter för beslut om startbesked och slutbesked, tekniska samråd, slutsamråd och tillsynsbesök. Det är viktigt att notera att avgifternas höjd kan variera beroende på vilken kommun du bor i.

Om du bygger ett attefallshus utan att göra en korrekt anmälan eller erhålla ett startbesked kan din byggnad betraktas som en olovlig byggnad. I sådana fall kan du bli föremål för en byggsanktionsavgift. Det är viktigt att inse att byggnadsnämnden har befogenhet att förelägga dig att återställa byggnaden om den anses vara olaglig, till exempel genom rivning. Det är därför viktigt att följa rätt procedurer och hålla sig informerad om de gällande reglerna för att undvika påföljder och ytterligare kostnader.

Att bygga ett attefallshus kan vara en spännande och givande upplevelse, men det är viktigt att vara medveten om reglerna och kostnaderna i samband med byggprocessen. Genom att vara noggrann och följa de rätta procedurerna kan du undvika onödiga problem och njuta av ditt nya attefallshus utan bekymmer.

Elsäkerhet och elinstallationer i attefallshus

Som husägare är du ansvarig för elsäkerheten i ditt attefallshus. Det är viktigt att säkerställa att den som utför elinstallationen är behörig och att arbetet uppfyller säkerhetskraven.

För att garantera elsäkerheten i ditt attefallshus rekommenderas följande åtgärder:

 • Installera jordfelsbrytare för att skydda dig mot elolyckor.
 • Se till att du har brandvarnare på lämpliga platser i byggnaden.
 • Kontrollera säkringarna och elcentralen i ditt befintliga hus för att säkerställa att de är korrekt installerade och fungerande.

“Att anlita en behörig elektriker och utföra regelbundna kontroller av elinstallationerna är avgörande för att förebygga elolyckor och säkerställa en trygg boendemiljö.” – Elsäkerhetsverket

Vid osäkerhet eller om du inte är kunnig inom ämnet rekommenderas det att anlita en fackman för att genomföra en fullständig kontroll av elinstallationerna i ditt attefallshus. Detta kommer att ge dig trygghet och försäkra dig om att alla säkerhetskrav uppfylls.

Bygganmälan och kontrollansvarig för attefallshus

bygganmälan attefallshus

För att få bygglov för ett attefallshus måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Anmälan är inte lika omfattande som för ett vanligt bygglov, men kräver fortfarande ritningar och dokumentation. En bygganmälan kostar cirka 4 000 kronor enligt SKL:s taxa.

Att fylla i en bygganmälan kan vara en viktig del av processen för att bygga ett attefallshus. Det är genom anmälan som du informerar byggnadsnämnden om ditt projekt och bekräftar att du kommer att följa gällande regler och krav. För att underlätta för dig har vi sammanställt några viktiga saker att tänka på när du fyller i bygganmälan:

 1. Ange tydligt och korrekt vilken typ av byggnad det handlar om, i det här fallet ett attefallshus.
 2. Bifoga ritningar och skisser som visar attefallshusets utformning och planlösning.
 3. Se till att ritningarna uppfyller de tekniska kraven och specificerar viktiga detaljer som materialval och dimensioner.
 4. Kontrollera att du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter på anmälningsblanketten, inklusive kontaktperson och fastighetsinformation.
 5. Underteckna och skicka in bygganmälan enligt anvisningarna från din kommun.

Viktigt att komma ihåg: Beroende på vilken kommun du bor i kan det finnas specifika riktlinjer och krav för bygganmälan. Se därför alltid till att ta del av den information som din kommun tillhandahåller och följ deras anvisningar noggrant.

En kontrollansvarig behövs vanligtvis inte för attefallshus, men det kan vara bra att konsultera en expert för att säkerställa att alla krav och regler följs. En kontrollansvarig kan hjälpa dig genom att genomföra tekniska kontroller och utredningar för att säkerställa att byggnaden uppfyller de byggtekniska kraven.

Incitament för att bosätta sig i ett attefallshus

En undersökning visar att många som bor i attefallshus uppskattar friheten att bo i ett friliggande hus, möjligheten att ha en egen trädgård och närheten till grönområden som viktiga incitament. Att bo i ett attefallshus kan erbjuda en mer avskild och lugn boendemiljö samtidigt som det ger flexibilitet och möjligheten att använda byggnaden för olika ändamål.

“Friheten att ha ett eget lilla hus som man kan inreda precis efter sina önskemål och behov är fantastiskt. Att kunna njuta av en egen trädgård, odla grönsaker och ha utrymme för barnen att leka är verkligen en dröm som gått i uppfyllelse.” – Anna, attefallshusägare

Ett attefallshus kan erbjuda möjligheten att skapa en avskild oas där du kan koppla av och njuta av lugnet. Det kan vara en plats där du har fullständig frihet att utforma inredningen efter dina egna önskemål och behov. Det kan också vara en plats där du kan använda fantasin och kreativiteten för att skapa ett unikt och personligt utrymme.

Att bo i ett attefallshus ger dig också flexibilitet. Du kan använda byggnaden för olika ändamål, som exempelvis ett eget kontor, en ateljé, ett träningsrum eller en yogastudio. Möjligheterna är oändliga, och du kan anpassa byggnaden efter dina intressen och hobbyn.

En annan fördel med attefallshus är närheten till grönområden. Många attefallshus ligger i natursköna områden där du har nära till vacker natur och möjlighet till friluftsliv. Det kan vara en plats där du kan göra långa promenader, cykla eller bara njuta av den friska luften.

Viktiga incitament för att bosätta sig i ett attefallshus:

 • Friheten att bo i ett friliggande hus
 • Möjligheten att ha en egen trädgård
 • Närheten till grönområden
 • Möjlighet att skapa en avskild och lugn boendemiljö
 • Flexibilitet att använda byggnaden för olika ändamål

Prisnivå och geografiskt läge för attefallshus

Priserna för attefallshus varierar beroende på vilket område och vilken kommun de befinner sig i. En undersökning av försålda attefallshus i Stockholms län visade på priser mellan 994 500 kr och 2 495 000 kr. Det finns en tydlig koppling mellan priset på ett attefallshus och dess geografiska läge i relation till centrala Stockholm enligt en genomförd regressionsanalys. Attefallshus som ligger närmare centrala Stockholm tenderar att ha högre priser än de som befinner sig längre bort.

Prisnivåer för attefallshus i Stockholms län

Område Prisintervall (SEK)
Innerstad 2 000 000 kr – 2 495 000 kr
Norrort 1 400 000 kr – 2 000 000 kr
Söderort 1 100 000 kr – 1 500 000 kr
Västerort 900 000 kr – 1 200 000 kr
Övriga områden 994 500 kr – 1 500 000 kr

Som tabellen visar kan prisnivån för attefallshus i Stockholms län variera markant beroende på området. Attefallshus i innerstaden kan nå upp till priser på 2 495 000 kr, medan priserna i övriga områden är något lägre. Det är viktigt att ta hänsyn till det geografiska läget när du överväger att köpa eller bygga ett attefallshus.

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att ett attefallshus är ett utmärkt komplement till ditt radhus för att skapa extra yta för olika ändamål. Genom att bygga ett attefallshus kan du använda det som en självständig bostad, ett förråd, en gäststuga eller något annat som passar dina behov. Det ger dig flexibilitet och möjligheten att anpassa byggnaden efter dina önskemål.

För att bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Det är viktigt att följa de regler och krav som gäller för byggandet. Kom ihåg att kolla upp specifika regler för ditt område och att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för mer information.

Priserna för attefallshus varierar beroende på området och avståndet till centrala Stockholm. Det kan vara en bra idé att jämföra priser och utbud innan du bestämmer dig för att bygga ett attefallshus. Tänk också på att det kan vara en investering som ökar värdet på ditt radhus och ger dig extra utrymme för att förverkliga dina drömmar.

FAQ

Vad är ett attefallshus och hur kan det användas som komplement till mitt radhus?

Ett attefallshus är en byggnad som kan uppföras som komplement till ditt radhus utan bygglov. Det kan användas som en självständig bostad, förråd, gäststuga, växthus eller garage.

Vilken storlek kan ett attefallshus ha?

Ett attefallshus får vara max 30,0 m2 tillsammans med andra attefallshus på tomten.

Vilka användningsområden kan ett attefallshus ha?

Ett attefallshus kan inredas som en självständig bostad eller som komplementbyggnad, såsom förråd, garage, gäststuga, bastu, båthus eller växthus.

Vilka regler och tillstånd behövs för att bygga ett attefallshus?

För att bygga ett attefallshus krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked. Det krävs inget bygglov, men det finns vissa regler och krav som måste följas, såsom Boverkets byggregler. Speciella regler kan gälla för strandskyddsområden och områden nära vägar eller järnvägar.

Vilka avgifter och böter kan förekomma vid byggande av ett attefallshus?

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked, samt för tekniska samråd, slutsamråd och tillsynsbesök. Avgifternas höjd varierar beroende på kommunen. Om ett attefallshus uppförs utan anmälan eller startbesked kan det betraktas som en olovlig byggnad och byggherren kan få en byggsanktionsavgift.

Hur säkerställer jag elsäkerheten i mitt attefallshus?

Som husägare är du ansvarig för elsäkerheten i ditt attefallshus. Se till att den som utför elinstallationen är behörig och att arbetet uppfyller säkerhetskraven. Det rekommenderas att installera jordfelsbrytare och brandvarnare och att kontrollera säkringarna i din befintliga elcentral.

Vilken process krävs för att göra en bygganmälan för ett attefallshus?

För att få bygglov för ett attefallshus måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Anmälan är inte lika omfattande som för ett vanligt bygglov, men kräver fortfarande ritningar och dokumentation. En kontrollansvarig behövs vanligtvis inte för attefallshus, men det kan vara bra att konsultera en expert för att säkerställa att alla krav och regler följs.

Vilka incitament finns för att bosätta sig i ett attefallshus?

En undersökning visar att många som bor i attefallshus uppskattar friheten att bo i ett friliggande hus, möjligheten att ha en egen trädgård och närheten till grönområden. Dessutom ger det flexibilitet och möjligheten att använda byggnaden för olika ändamål.

Hur varierar prisnivån och geografiskt läge för attefallshus?

Priserna för attefallshus varierar mellan olika områden och kommuner. En undersökning av sålda attefallshus i Stockholms län visade priser mellan 994 500 kr och 2 495 000 kr. Det finns ett samband mellan priset på ett attefallshus och dess avstånd till centrala Stockholm.

Vilka slutsatser kan dras om attefallshus?

Ett attefallshus kan vara ett bra komplement till ditt radhus för att skapa extra yta för olika ändamål. Byggandet av ett attefallshus kräver en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked, och det finns vissa regler och krav som måste följas. Priserna varierar beroende på området och avståndet till centrala Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.