/

Storleken på Attefallshuset: En komplett guide

Ett Attefallshus är en typ av mindre byggnad som du kan bygga på din tomt utan att behöva söka bygglov. Namnet kommer från den tidigare bostadsministern Stefan Attefall, som införde reglerna 2014. Attefallshus kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive gästhus, förråd, kontor, eller till och med som en extra bostad.

Några nyckelord som kan vara bra att ha i åtanke beträffande Attefallshus storlek.

KategoriInformation
StorlekEtt Attefallshus får vara maximalt 30 kvadratmeter i golvyta.
HöjdEtt Attefallshus får vara maximalt 4,0 meter från mark till taknock.
PlaceringEtt Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, med vissa begränsningar nära tomtgränsen och på särskilda platser.
ReglerAttefallshus ska följa Boverkets byggregler, och det finns särskilda regler beroende på husets användning.

För mer detaljerad information, rekommenderar vi att du konsulterar Boverket samt kommunen där du bor. Vi på Attefallshus.org ansvarar inte för några felaktigheter.

Attefallshus storlek: Hur stort får det vara?

En av de mest ställda frågorna när det gäller Attefallshus är “Hur stort får ett Attefallshus vara?”. Enligt de regler som gäller i Sverige får ett Attefallshus vara upp till 30 kvadratmeter i golvyta. Detta gäller oavsett vad huset ska användas till och vilka funktioner du önskar. Du kan bygga flera Attefallshus, men alla Attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2.

Storlek Attefallshus

Max höjd på ett Attefallshus

När det gäller höjden på ett Attefallshus, får den högsta höjden från mark till taknock vara 4,0 meter. Detta är viktigt att tänka på när du planerar ditt Attefallshus, eftersom det kan påverka allt från husets design till vilken typ av tak du kan ha.

Var får jag bygga mitt Attefallshus?

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Om du planerar att bygga ditt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov. Det är också viktigt att notera att det finns vissa platser där du inte får bygga ett Attefallshus, till exempel i särskilt värdefulla områden eller i närheten av allmänna vägar och järnvägsområden.

Vilka regler gäller för Attefallshus?

Attefallshus ska följa Boverkets byggregler. Reglerna är olika beroende på vad ett Attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett Attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För Attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

Konsekvenser av att bryta mot reglerna

Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att återställa, till exempel genom rivning. Du kan undgå föreläggande genom att lämna in en anmälan i efterhand.

Sammanfattning av artikeln om Attefallshus storlek

Att bygga ett Attefallshus kan vara ett utmärkt sätt att lägga till extra utrymme på din tomt. Men det är viktigt att du förstår reglerna kring hur stort och högt ett Attefallshus får vara. Genom att följa dessa regler kan du se till att ditt Attefallshus projekt går smidigt och att du kan njuta av ditt nya utrymme utan bekymmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.